Aqu'Aries Advies - Adviesbureau voor grondwater en grondwatermodellering.

Als klein, specialistisch bureau levert Aqu'Aries Advies al ruim 15 jaar de volgende diensten:

 

 

  • hydrologisch en geohydrologisch advies

  • begeleiding van (complexe) modelleringsprojecten

  • effectbepaling bij de realistaie van civieltechnische werken (bemalingsadviezen)

  • effectbepaling bij de inrichting van bodemenergiesystemen (WKO/OBES)

  • advies en begeleiding ten behoeve van de Watertoets

  • cursussen en trainingen modelleren