Aqu'Aries Advies - Adviesbureau voor grondwater en grondwatermodellering.

Aqu'Aries Advies

 

is de naam waaronder ir. Ton Slot zijn diensten aanbiedt op het gebied van geohydrologische desk- en modelstudies.

 

Profiel

ir. A.F.M. (Ton) Slot (1954)

 

 • ervaren geohydroloog met kennis van oppervlaktewaterhydrologie en rivierwaterbouwkundige werken

 • zeer ruime ervaring met hydrologische en geohydrologische effectstu­dies en met beleidsonderbouwend onderzoek in relatie tot milieueffecten, veiligheid en natuurontwik­keling

 • uitgebreide kennis van en ervaring met grondwatermodellerings-software; zoals MicroFEM, Triwaco, Modflow, FeFlow, etc.

 

Ervaring

 • Adviseur geohydrologie, Aqu'Aries Advies; Nijmegen (voorheen Heesch).
 • Adviseur geohydrologie, Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam.
 • Adviseur geohydrologie, KWA Bedrijfsadviseurs, Amersfoort (deeltijd).
 • Geohydrologisch specialist, Arcadis Ruimtelijke ontwikkeling; Apeldoorn.
 • Adviseur geohydrologie, Iwaco BV (Royal Haskoning), Adviesgroep Water & Ruimte, 's-Hertogenbosch.
 • seur geohydrologie, Iwaco BV (Royal Haskoning), Adviesgroep Hydrologie en Waterbeheer, Rotterdam.
 • Adviseur geohydrologie, statistische parameterisatie, RIVM-LBG, Bilthoven.
 • Geohydrologisch onderzoeker veiligheidsstudies geologische opberging radioactieve afvalstoffen, RIVM-LBG, Bilthoven.
 • Irrigation Engineer, UNDP-ILO Special Public Works Programme, Mto-wa-Mbu, Arusha Region, Tanzania.
 • Irrigation Engineer, UNDP-ILO Special Public Works Programme, Hanang / Gichameda, Arusha Region, Tanzania.

 

 

Expertise

 

Wij hebben ervaring met projecten op het gebied van:

 

 • integraal waterbeheer,

 • herinrichtings- en natuurontwikkelingsplannen,

 • anti-verdrogingsstudies,

 • infrastructurele en civiel technische werken,

 • bodemenergiesystemen (WKO),

 • bodem- en grondwatersaneringen,

 • delfstoffenwinning en ontgrondingen,

 • onttrekkingen en bemalingen.