Grondwaterbeheer

Wateroverlast

Grondwaterbeheer kan vele doelen hebben, van het drooghouden van een woonwijk of industrieterrein tot het creëren van gunstige (natte) omstandigheden voor natuurontwikkeling.

Ingrepen in de waterhuishouding hebben direct of indirect invloed op het geohydrologisch systeem.

Aqu'Aries Advies geeft middels geohydrologische bureaustudies, waar nodig ondersteund met grondwaterstromingsmodellen, inzicht in de te verwachten effecten.