Energieopslagsystemen

 

Geohydrologisch profiel

 

Energieopslag in de bodem

... is een uitstekend alternatief voor een conventionele koelinstallatie.

 

Een dergelijk systeem kent de volgende voordelen:

 

Seizoenmatige thermische energieopslag in watervoerende lagen kan worden onderverdeeld in

en zijn variant

 

Bij koude-warmteopslag (KWO) worden in een watervoerende laag (aquifer) twee of meer putten geboord.

In de zomer, als er vraag naar koeling is, wordt relatief koud grondwater (12°C) uit één van de putten opgepompt en wordt met een warmtewisselaar de koude aan het gebouwencircuit afgegeven. De koude wordt onttrokken aan het opgepompte grondwater. Het opgewarmde grondwater wordt in een tweede put, de “warme bron”, geïnjecteerd.

In de winter als er behoefte aan warmte is, wordt het opgeslagen warme grondwater weer opgepompt. Via de warmtewisselaar wordt de warmte afgegeven aan het watercircuit in het gebouw zodat het kan gebruikt worden als voorverwarming van de ventilatielucht.

 

Bij koudeopslag / recirculatie stroomt het grondwater het gehele jaar in één richting. Deze variant bestaat dus uit één onttrekkings- en één infiltratiebron. In de zomer, wanneer er behoefte is aan koeling, wordt het reeds van nature koude grondwater (12°C) onttrokken uit de onttrekkingsbron en na opwarming tengevolge van het koelproces, met een verhoogde temperatuur in de infiltratiebron geïnjecteerd. Om thermische verontreiniging (opwarming van de bodem)  te voorkomen wordt in de winter de bodem onder de natuurlijke bodemtemperatuur afgekoeld. Hiervoor wordt grondwater afgekoeld en in de infiltratiebron geïnjecteerd. De opeenvolgende temperatuurfluctuaties moeten elkaar in het watervoerend pakket uitdempen, zodat netto geen opwarming plaats vindt.

 

Aqu’Aries Advies kan zorg dragen voor de geohydrologische onderbouwing en de bepaling van de thermische effecten in het grondwater, ten behoeve van de vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet.