Begeleiding

Berekende stroombanen rond een put

... van grondwatermodellen en -projecten.

Aqu'Aries Advies heeft ruime ervaring in het modelleren van grondwaterstromingsproblemen en heeft kennis van uiteenlopende programma's, zoals: MicroFEM, FeFlow, Modflow, Triwaco, MSeep, Metropol en Mozart.

 

We zorgen voor of bieden ondersteuning bij het opzetten en valideren van grondwaterstromingsmodellen en bij het uitvoeren van modelsimulaties, zowel van de grondwaterstroming zelf als van het transport  van stoffen en warmte via het grondwater

 

Onze ervaring strekt zich verder uit tot de koppeling van grondwatermodellen onderling en de koppeling van grondwater- en oppervlaktewatermodellen, al of niet gebruik makend van een GIS (Arc-Info).

De voor het opzetten van het grondwatermodel benodigde ondergrondgegevens worden met behulp van een GIS ontleend aan openbare databestanden, zoals de ondergrondmodellen van het DINO-loket, en uit projectspecifieke databestanden.