Grondwatermodellering

 

Stroombanen

De adviezen die Aqu'Aries Advies geeft kunnen worden onderbouwd met behulp van een grondwaterstromingsmodel.

Geohydrologische modellen

... kunnen worden opgezet voor

De te verwachten effecten op de omgeving, noodzakelijk voor de beeldvorming of voor het aanvragen van een eventuele vergunning, worden gekwantificeerd.

Afhankelijk van het gewenste detailniveau wordt gebruik gemaakt van een superpositiemodel, waarin alleen de veranderingen ten opzichte van een referentiesituatie worden beschouwd, of van een (in meer of mindere mate) gecalibreerd model. Bij dit laaste model wordt de huidige situatie (referentie) zo goed mogelijk weergegeven op basis van de beschikbare gegevens, worden de afwijkingen tussen de modelberekeningen en waargenomen grondwaterstanden en stijghoogten bepaald en worden vervolgens de gewenste ingrepen in het (grond)watersysteem doorgerekend.

Voor het opzetten van grondwatermodellen zijn een groot aantal softwarepakketten ontwikkeld. Aqu'Aries Advies bezit kennis van de pakketten MicroFEM, FeFlow, (Visual) Modflow, Triwaco en Metropol. Voor 2D kwel-berekeningen wordt gebruik gemaakt van MSeep.

Berekeningsresultaten worden gevisualiseerd met behulp van een GIS, waarvoor het programma MapWindow wordt gebruikt. Alle bestanden zijn compatibel met Arc-Info GIS.