Privacyverklaring Aqu'Aries Advies

Aqu’Aries Avies kan persoons- en bedrijfsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Aqu’Aries Advies.

De volgende persoons- en bedrijfsgegevens worden door Aqu’Aries Advies verwerkt:

 

Waarom deze gegevens nodig zijn

Aqu’Aries Advies verwerkt uw persoonsgegevens om schriftelijk (per e-mail en/of per post) en telefonisch contact met u op te kunnen nemen in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Bewaartermijn

Aqu’Aries Advies bewaart uw persoons- en bedrijfsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

 

Delen van gegevens

Aqu’Aries Advies verstrekt uw persoons- en bedrijfsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

U heeft het recht om uw persoons- en bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Aqu’Aries Advies. Aqu’Aries Advies zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Aqu’Aries Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op.